Skip to main content

Tur ved Rettrup Kær Sø og Brøndum-Hvidbjerg Plantage

Søndag havde Spøttrup Turistforening arrangeret tur ved Rettrup Kær Sø og Hvidbjerg Plantage, hvor 40 naturinteresserede mennesker deltog. Steen Reinholdt var guide og fortalte, hvordan søen blev gendannet i 2004 fra at have været mose, hvor der under 2. verdenskrig blev gravet tørv.
I området ved søen fandt deltagerne bl.a. svinemælk, dueurt, kærranunkel og pindsvineknop, og i søen findes aborrer, skaller og gedder til glæde for skarver, fiske- og sølvhejrerne og ikke mindst havørnen, som næsten dagligt besøger søen og sætter sig i et bestemt gammelt, vissent grantræ.
I søen findes også knopsvaner, forskellige andefugle og omkring 650 grågæs.
På vej til plantagen kom deltagerne forbi både en stenalder- og en bronzealderhøj, som havde været brugt som nedkastningssted under krigen, hvor de involverede blev fanget af tyskerne allerede første gang, og hvor samme tyskere øjensynligt havde forstyrret højene. I plantagen gik turen bl.a..ned til den idylliske skovsø, hvor man fandt både klokkelyng, blåtop, porsen, som er god til at lave snaps på, og nikkende brøndsel med de gule blomster, hvis frø bliver spredt af rå- og dådyr. Desuden sås det i 2016 lynramte lærketræ og egetræet, der i 2015 blev fejet af en dåhjort. Således en tur både med natur og historie.

Kaffen blev nydt i skovhytten – også kaldet jagthytten, hvor stole og borde blev sat udenfor i det dejlige septembervejr.