Skip to main content

Vellykket arrangement omkring Spøttrup Sø og Væksthuset

Torsdag aften mødte 65 travelystne og videbegærlige mennesker op på årets første sommerdag for at deltage i Spøttrup Turistforenings arrangement omkring Spøttrup Sø og Væksthuset. Arne Bisgaard bød velkommen på Væksthusets vegne, og aftenen startede med travetur rundt om Spøttrup Sø. Egentlig skulle starten være foregået ad en ny sti fra Væksthuset og videre mod Søen, men det nysåede græs tålte ikke så megen tramperi, så turen gik ad de kendte stier. Ved svinget til Borgen fortalte Arne om det nye fugletårn i indhegningen neden for Væksthuset, om stærekasserne, som elever fra Rødding skole havde lavet, om kreaturerne af gammel race SDM65 og RDM70 og om storkereden, som nu står klar til nye beboere. Videre gik det i lange rækker rundt om søen, alt imens der blev navigeret uden om diverse kreaturdroppings, til vi nåede halvvejs. Her blev med smuk udsigt til vor gamle borg og en urolig skarvkoloni serveret et lille glas af Bispens Eliksir til almen nydning. Videre gik turen igennem et hvidt eventyr af blomstrende tjørn, til vi ad Vestsallingstien nåede tilbage til Væksthuset. Her fortalte Arne om, hvordan man for kommunale – og fondsmidler havde startet Væksthuset op i Annas og Ejgils gamle gård i 2021, og om alle de interesserede foreninger, der efterhånden er blevet en del af projektet. Heriblandt Cidergruppen, en bagegruppe, der i den nyopsatte pizzaovn vil bage med gamle kornsorter (24 forskellige er sået), en biavlerforening med 5 bistader, i smådyrsafdelingen er anskaffet 2 kaniner, som er parrede, hvilket sandsynligvis hurtigt vil føre til flere;), og nok så spændende en forening, som i samarbejde med Økologisk Landsforening arbejder for Flere Agerhøns i Agerlandskabet, således at en del af marken nu ligger uberørt som agerhønebosted. Således oplyste sluttede en dejlig aften af med kaffe, kage og snak i Væksthuset – og gad vidst om ikke også Væksthusets støtteforening fik sig et par nye medlemmer?