Skip to main content

Vellykket forårsnaturvandring ved Hostrup Hovedgård.

Tirsdag aften havde Spøttrup Turistforening arrangeret endnu en dejlig tur i området omkring Hostrup Hovedgård, hvor ca 50 videbegærlige og travelystne mennesker deltog. Turen startede ved de 2 små foderhuse neden for gården, hvor Anders Ahrenfeldt fortalte om planerne om at lave et informationshus, hvor interesserede kan blive oplyst om historien og naturen omkring hovedgården. Turen gik videre ad broen igennem ellekrattet og ud på strandengen, hvor deltagerne fandt både orkideen majgøgeurt og den sarte, men sultne kødædende plante den sartblå vibefedt, som Steen fortalte nærmere om. Ved fjorden fandt men forstenede søpindsvin, den dekorative Stillehavsøsters, rester af ålerør fra det gamle teglværk, som lå her og mange spændende sten ført hertil fra vore nabolande under istiden. Disse gjorde Steen Reinholdt os klogere på. Ude på engen sås tårnfalken, som har unger i kassen, der blev kigget efter spor fra odderen, fiskehejrerne svævede over deltagerne og både løvsanger og græshoppesangeren sang, mens gøgen kukkede i baggrunden. Efter lidt mudrede udfordringer gik turen videre til skovkirkegården, hvor Anders Ahrenfeldt fortalte om konceptet, mens de rugende fiskehejrer skældte ud i baggrunden. Den ca 7 km lange tur sluttede af med velfortjent kaffe og kage i riddersalen, mens der blev fortalt om gårdens drift. Spøttrup Turistforening er imponeret over og glade for, at der efter nok 10 år stadig kan samles så mange mennesker – nogle nye og nogle har gået den før – til denne naturskønne og interessante tur.