Skip to main content

Nu vajer Det Blå Flag ved Ålbæk Strand i Vestsalling

Lørdag eftermiddag havde Spøttrup Turistforening arrangeret en begivenhedsrig eftermiddag ved Ålbæk Strand i forbindelse med, at stranden var blevet tildelt Det Blå Flag som tegn på rent badevand og fælles indsats for at sikre natur og miljø. Efter velkomsten holdt Anni Oppelstrup en tale på vegne af Friluftsrådet, lokalråd Limfjord Syd, hvor hun fortalte om kriterier for flaget, lidt om Friluftsrådets sammensætning og en opfordring til, at vi alle tager en pose med os til indsamling af eget skrald– og også det vi finder i naturen. Flaget gik til tops i den nyrenoverede flagstang, kajakkerne lå klar til aktivt brug og til trækture af børnene i vandet, der blev fisket efter muslinger og østers med grej, som naturvejleder Jesper Nielsen Krogh havde medbragt, og muslinger og østers blev røget og tilberedt, så man kunne smage på herlighederne, hvilket der var mange af de ca 45 fremmødte, som prøvede. Nogle prøvede med lige dele skepsis og spænding at nedsvælge en rå østers, og det var i grunden ikke så galt. Geolog Bo Schultz fra Museum Salling fortalte om vulkaners opståen og demonstrerede – i vandkanten pga. det tørre vejr – med ild og røg, hvorledes en sådan vulkan ter sig. Der blev kigget og følt på indfangne strandkrabber, søstjerne og stankelbenskrabbe i små akvarier, der blev badet, drukket kaffe og saft doneret af campingpladsen, og der blev hyggesnakket i solskinsvejret.
Alt i alt en superhyggelig eftermiddag.