Skip to main content

Naturvandring ved Hostrup Hovedgård
Mandag deltog 54 videbegærlige og naturinteresserede mennesker i Spøttrup Turistforenings naturvandring omkring Hostrup Hovedgård, hvor Steen Reinholdt og Anders Ahrenfeldt var guider.
Vi gik ad broen gennem ellesumpen, hvor padderokkerne stod tæt og da vi nåede ud på strandengen, kunne vi konstatere, at nordens orkide den smukke majgøgeurt havde haft gode forhold og havde bredt sig, og den kødædende og ikke helt almindelige blå vibefedt med de klæbrige fluesultne blade sås også i pænt antal. Der blev gjort opmærksom på, at heste og kreaturer var kommet senere ud på for at afgræsse området i år, hvilket havde resulteret i flere blomster end normalt.
Turen gik videre langs stranden, hvor der blev fundet 65 mio. år gamle søpindsvin og den smukke stenart hornfels. På engene så vi den flotte rørhøg, kunne høre rørspurven i rørene langs kanalen, og vi fandt efterladenskaber fra odderen, som har holdt til på Langodde i mange år. Her blev også fortalt om vedligeholdelsen af det smukke naturområde.
Den sidste del af turen foregik på skovbegravelsespladsen, hvor Anders Ahrenfeldt fortalte om konceptet i den smukke bøgeskov, mens fiskehejrerne kunne høres fra rederne. Turen sluttede af med kaffe og hjemmebagt i riddersalen på hovedgården, hvor der blev fortalt lidt om Hostrups historie.
En helt igennem fin aften.