Skip to main content

Blå Flag og oplevelser ved Ålbæk Strand
Søndag eftermiddag havde Spøttrup Turistforening arrangeret fejring og hejsning af Blå Flag ved Ålbæk Strand. Anni Oppelstrup fra Friluftsrådet holdt tale, hvor hun bl.a. for campingpladsen påpegede vigtigheden af flaget, som man kun får, hvis vandkvalitet og andre kriterier er i orden.
Der blev ligeledes opfordret til, at vi passer på vores miljø og at man f.eks. kunne gøre noget så simpelt som at medbringe en pose til opsamling af skrald, når man er på tur.
Flaget blev overrakt til formanden for Spøttrup Turistforening Susanne Jensen, hvorefter det blev sendt til tops i vestenvinden, der gik frisk.
Herefter gik de fremmødte ombord i kaffe, småkager og hyggesnak. Der var mulighed for at prøve Spøttrup Havkajakklubs kajakker, som en knægt dog foretrak at prøve på land, da bølgerne var lidt for voldsomme. Naturvejleder Jesper Krogh Nielsen fra Skive kommune indviede interesserede børn og voksne i krabbelivets mysterier, rejer og et krabbehjerte blev smagt på, og en lillebitte rødspætte var dagens gode nyhed, da samme Jesper havde konstateret, at der var kommet flere fisk i fjorden.
Alt i alt en hyggelig Blå Flag-familie eftermiddag.