Skip to main content

Tirsdag aften den 25. maj mødte 35 seje og naturinteresserede mennesker op iført regntøj og gummirøjsere til Spøttrup Turistforenings naturvandring i det smukke område omkring Hostrup Hovedgård med Anders Ahrenfeldt og Steen Reinholdt som guider.

Vi førtes ad træbroen igennem ellesumpen, hvor kun el, birk og pil kan gro i alt det våde og videre til strandengen, hvor vi var heldige at finde både den plettede gøgeurt og den sjældne kødædende plante, vibefedt med de klæbrige blade og den smukke blå blomst, hvoraf der i år var færre, end der har været de sidste par år. Turen gik videre ad stranden, hvor en mængde knivmuslinger var skyllet i land, og vi hørte om det gamle teglværk og om teglrørene, der blev brugt til at fange ål i.

Vi fandt både Stillehavs- og Limfjordsøstersskaller, blå- og hestemusling, konk- og tøffelsnegl. Vi så på sten – rombeporfyr, kvarts, granit, kinnediabas, og en var så heldig at finde en forstening – en brachiopod – af en ældgammel musling.

Vejen gik tilbage igennem rigkæret til den nye skovbegravelsesplads, hvor vi så masser af den smukke lille skovstjerne og kravlede op til et vue over fjorden mens fiskehejrerne skræppede op fra deres redepladser. Til slut gik turen tilbage til bilerne og kaffen, og regntøj og røjsere blev afmonteret hos en flok glade deltagere.