Skip to main content

Søndag eftermiddag mødte 55 traveglade mennesker op i det mellemfornøjede vejr til Spøttrup Turistforenings guidede tur ud i Håsum enge – et område, som er en del af Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig. Svend Skov Madsen lagde ud med at fortælle om det spændende projekt Håsumhus, hvorefter deltagerne bevægede sig ud i engene, hvor der blev fortalt om fordums herregårde, om anlæg af broer og stier, om Håsum Hospital og det senere deraf følgende Håsumlegat. Og om brændevinsrenden, der førte op til den gamle Kjærgårdsholm Kro, som nedbrændte.

Turen gik videre ud over de store engarealer og videre til den smukke Vellumgård plantage, hvor Hardy Bruunsgaard fortalte om denne sin families plantage, der var en af de første hedeplantager, om Naturparken og arbejdet med denne. Herefter bevægede deltagerne sig videre ind i plantagen, hvor den medbragte kaffe blev nydt og benene fik en pause, Videre gik turen ud over det smukkeste hedeareal ved Lauhede.

Steen Reinholdt fortalte om tormentilpotentilroden, hvoraf man kan lave den flotteste blodrøde snaps, og derefter gik turen tilbage til rigkæret, hvor vi skulle kigge efter den sjældne og smukke blå klokkeensian. Man fandt den blå djævlebid, hvorpå sommerfuglen hedepletvinge ynder at lægge sine æg. Den smukke ensian blev fundet for første gang i de sidste par år, og deltagerne blev fortalt om den lille og sjældne ensianblåfugl, der lægger sine æg på blomsten, og hvorledes sommerfuglens larve snyder myrerne, der fragter den ned i deres bo, hvor myrerne ikke kender forskel på denne og deres egne larver og derefter opfostrer den, indtil den kan snige sig ud og forvandle sig til en sommerfugl. I rigkæret fandtes også klokkelyng, fredløs og den ikke helt almindelige navleblad, hvorefter turen i det nu våde vejr gik tilbage til bilerne.

En dejlig tur med indhold af både kultur, natur og 9 km motion blev det til.